Schadeverzekeringen

Sterk door maatwerk!

Elk bedrijf loopt bepaalde risico’s. van Wieren adviseurs heeft zich ook gespecialiseerd in de zakelijke markt en kent de risico’s die u als ondernemer loopt. Of het nu gaat om brand of arbeidsongeschiktheid van u of uw werknemers, met de juiste verzekeringen kunt u zich prima indekken tegen de financiële gevolgen!

Welke verzekeringen zijn voor u van belang?

Bedrijfsgebouwverzekering
Uw bedrijfsgebouw is niet alleen de plek waar uw bedrijfsactiviteiten plaatsvinden, het is ook uw visitekaartje. Als het pand uw eigendom is, komt u bij schade door bijvoorbeeld brand of inbraak voor hoge kosten te staan. Belangrijk dus om uw pand goed te verzekeren! Nou zijn er zoveel bedrijfspanden als dat er ondernemingen zijn. De ene ondernemer kiest voor een bedrijfshal met een klein kantoor, de ander voor een kantoorpand met een kleine opslagruimte. Geen gebouw en dus ook geen risico is hetzelfde. Deze diversiteit zorgt ervoor dat verzekeren om maatwerk vraagt. Wij zijn u graag van dienst!

Huurdersbelangverzekering
Als u het pand waarin uw bedrijf is gehuisvest huurt, dan heeft u geen bezitsrisico. Schade aan het pand komt voor de rekening van de verhuurder, niet voor die van u. Heeft u echter zelf (veel) veranderingen aan het huurpand aangebracht, zoals betimmeringen of parketvloeren, dan is het verstandig dit zogenoemde huurdersbelang te verzekeren met een huurdersbelangverzekering. Schade aan uw aanpassingen door brand, storm of inbraak krijgt u dan vergoed.

Inventaris-/ goederenverzekering
Uw inventaris en goederen kunt u verzekeringen via een inventaris-/goederenverzekering. Soms kan het echter lastig zijn voor verzekeraar en aspirant-verzekerde om tot overeenstemming te komen. De verzekeraar zal niet elk bedrijf een uitgebreide dekking willen geven en andersom zal niet elk bedrijf behoefte hebben aan een uitgebreide dekking. Wij inventariseren de risico’s voor u en bemiddelen in een verzekering die past bij u en uw behoeften.

Bedrijfsschadeverzekering
Als uw bedrijfspand door een flinke brand wordt verwoest, vergoedt uw bedrijfsgebouwverzekering de materiële schade. Maar hoe zit het met de financiële schade bij deze noodgedwongen stilstand van uw onderneming? Als de productiecapaciteit geheel of gedeeltelijk wegvalt, zit u namelijk ook met de kosten voor bijvoorbeeld uw personeel en de afschrijvingen, terwijl u geen inkomsten heeft. Met een bedrijfsschadeverzekering vangt u deze verliezen op.

Computer-/elektronicaverzekering
Als uw bedrijf grotendeels afhankelijk is van computers, dan is het raadzaam een computer-/elektronicaverzekering af te sluiten. Deze is afgestemd op de specifieke risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van computerapparatuur. Over het algemeen dekt de computerverzekering plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging van de verzekerde apparatuur. Op de polis kunt u ook elektronica meeverzekeren, zoals telefooncentrales, digitale weegschalen en diagnoseapparatuur.

Machinebreukverzekering
Voor ondernemingen die eigen machines bezitten, is een speciale verzekering in het leven geroepen: de machinebreukverzekering. Deze verzekering dekt de materiële schade als een van uw machines ermee ophoudt. U krijgt dan de reparatie-, vervangings- en opruimingskosten vergoed. In principe zijn alle onvoorziene omstandigheden gedekt. Zoals u weet zijn machines veelal kostbaar en gevoelig voor schade. Daarom is het dus raadzaam deze verzekering in uw verzekeringspakket op te nemen.

Machinebreukschadeverzekering
Als een van uw machines beschadigd raakt, dan kan (een deel van) uw productieproces stil komen te liggen. De financiële gevolgen van deze stagnatie zijn niet opgenomen in de machinebreukverzekering. Hiervoor bestaat een aparte voorziening: de machinebreukschadeverzekering. U kunt deze verzekering over het algemeen afsluiten in combinatie met de machinebreukverzekering. De machinebreukschadevezekering dekt het verlies dat ontstaat door gehele of gedeeltelijke stilstand van de verzekerde machines als gevolg van materiële schade.

Werkmateriaalverzekering
Beschikt uw bedrijf over werkmateriaal, zoals vorkheftrucks, hoogwerkers of graafmachines? Dit zijn uiterst kostbare investeringen voor uw onderneming waar u natuurlijk zuinig op bent. Een werkmateriaalverzekering is dan onontbeerlijk. Deze verzekering dekt de schade aan uw werkmateriaal zelf door bijvoorbeeld brand, maar ook, onder bepaalde voorwaarden, schade die met het materiaal wordt aangebracht aan andermans bezit. Dit laatste valt namelijk buiten de dekking van uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

De werkmateriaalverzekering bestaat uit verschillende rubrieken. U kunt kiezen tussen standaard en uitgebreide aansprakelijkheid. En ook tussen standaard en uitgebreide casco. Vraag ons gerust om meer informatie over de verschillende dekkingsgraden.

Vervoermiddelenverzekering
Een paaltje op een parkeerterrein, een botsing in de stad of een aanrijding op de A4. Een ongeluk met een van uw bedrijfsauto’s is snel gemaakt. Een goede vervoermiddelenverzekering biedt uitkomst. Tussen de premies en voorwaarden van verschillende verzekeraars kan veel verschil zitten. Wij zoeken graag voor u uit wat een goede en voordelige oplossing voor uw bedrijf is.

Goederentransportverzekering
Vervoert u regelmatig goederen? Houdt u er dan rekening mee dat eventuele schade aan deze goederen door een ongeval of diefstal niet wordt gedekt door uw vervoermiddelenverzekering. De transportverzekering biedt uitkomst. Al tegen een geringe premie bent u verzekerd van een uitstekende dekking en vergoeding als het onverhoopt een keer misgaat. Ook als u uw goederen laat vervoeren door een beroepsvervoerder. In veel gevallen is de schade dan beperkt gedekt.

Aansprakelijkheidsverzekering
Het kan u zo maar gebeuren. Juist terwijl alles binnen uw onderneming op rolletjes loopt, krijgt u te maken met een forse claim. Uw medewerker blijkt na een bedrijfsongeval blijvend invalide en stelt u hiervoor aansprakelijk. Of een klant stelt u aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan diens eigendommen tijdens de door u verrichte werkzaamheden. Dat kan u heel wat geld kosten. Met een goede aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven wapent u zich tegen dit soort zulke risico’s. De premie die u voor de aansprakelijkheidsverzekering betaalt, is afhankelijk van de risico’s die u loopt en de mate van de dekking. Voor een polis op maat is het dan ook raadzaam samen met ons eerst een risicoprofiel op te maken.

Aansprakelijkheid werkgever motorrijtuig
Deze verzekering is bedoeld als uw werknemers beroepsmatig voor hun werkzaamheden in een motorrijtuig rondt rijden. Indien er personenschade ontstaat bij uw werknemer, bent u hiervoor aansprakelijk. Hierbij kunt u denken aan bezorging van zaken die door u geleverd worden, maar ook vertegenwoordigers vallen hieronder. Ook kan de verzekering worden gesloten als men in privé-tijd (na het werk) voor u een bezorging doet. U kunt vaak voor verschillende oplossingen kiezen.

Rechtsbijstandverzekering
Als ondernemer belandt u al snel in een juridisch conflict. Uw werknemer vecht zijn ontslag aan, een leverancier bezorgt het verkeerde of een beschadigd product of u raakt verwikkeld in een conflict over vergunningen. Dergelijke geschillen kunnen grote financiële gevolgen hebben voor uw onderneming en zelfs de continuïteit ervan in gevaar brengen. Met een rechtsbijstandverzekering voorkomt u torenhoge kosten als u bij een juridisch conflict betrokken raakt. De proceskosten worden vergoed én u bent verzekerd van gedegen rechtsbijstand. Uw zaak wordt behartigd door deskundigen die thuis zijn in de complexe regels van de wetgeving en die ervaring hebben in conflicten op zakelijk gebied.

Als u een rechtsbijstandverzekering afsluit, heeft u de keuze uit een aantal varianten of modules. U kunt dan precies dat deel verzekeren dat voor uw onderneming van belang is. Zo heeft u doorgaans de keuze uit het verzekeren van verkeersrisico’s, bedrijfsrisico’s en risico’s bij in- en verkoop. Kortom, u kunt de rechtsbijstandverzekering precies toesnijden op de situatie in uw onderneming!

Zakenreisverzekering
Gaan u en (enkele van) uw personeelsleden op zakenreis, dan is het verstandig een zakenreisverzekering af te sluiten. Deze verzekering vergoedt medische kosten, ongevallen, vervangend vervoer en schade aan of diefstal van bagage en kostbare apparatuur. Bijvoorbeeld een laptop of mobiele telefoon. Gebeurt er iets tijdens uw zakenreis, dan kunt u bovendien vertrouwen op snelle en professionele hulpverlening. Reizen u en eventueel uw collega’s regelmatig voor uw bedrijf, dan is de doorlopende zakenreisverzekering de beste oplossing. Dit is gemakkelijker en goedkoper dan iedere keer losse verzekeringen af te sluiten. De premie van de verzekering is afhankelijk van het beroepsrisico of de werkzaamheden van de reizende persoon en wordt gebaseerd op het aantal geschatte reisdagen. Op het einde van het jaar wordt het verschil tussen de geschatte en daadwerkelijke reisdagen met u verrekend.

Milieuschadeverzekering
Als ondernemer moet u zich houden aan steeds strengere milieuwetten. Brengt u schade toe aan het milieu, dan moet u zelf opdraaien voor de reiniging. De kosten van bijvoorbeeld bodem- of grondwatersanering kunnen hoog oplopen. Als u een milieuschadeverzekering afsluit, bent u verzekerd voor de financiële gevolgen van de door uw onderneming veroorzaakte milieuverontreiniging. Uiteraard is de mate waarin u zich hiervoor moet verzekeren erg afhankelijk van de branche waarin u werkzaam bent. Ook de premie die u voor de verzekering betaalt, wordt hierop gebaseerd. Wij bieden u een milieuschadeverzekering die is afgestemd op uw specifieke bedrijfssituatie. Daarnaast adviseren wij u over de juiste preventiemaatregelen. Met goede preventie reduceert u het risico dat u schade toebrengt aan het milieu en valt uw premie bovendien ook lager uit.

Een greep uit de verzekeringsmaatschappijen waar wij zaken mee doen.