Schade melden

Wat moet u doen bij een schade?
Als u schade heeft is het belangrijk om deze schade zo snel mogelijk bij ons te melden, dit is namelijk een vereiste vanuit uw polis voorwaarden.

Daarnaast kunt u gebruik maken van de onderstaande tips:

Woonhuis / Inboedelschade:

Heeft u schade geleden aan uw eigen woonhuis of inboedel dan kan dit meestal afgewikkeld worden aan de hand van het schadeformulier. Stuur ook de bewijsstukken mee, zoals kopie aanschafnota's, kopie reparatienota's en foto's van de schade. Lijkt de schade hoger uit te vallen dan €500,- neem dan contact met ons op, het kan nodig zijn om een expert in te schakelen voor het vaststellen van de schade. Bij een woonhuis of inboedelschade kun je te maken krijgen met een eigen risico. Dit is een gedeelte van de schade welke niet wordt vergoed door de verzekeraar. Wij kunnen u bij schade informeren over uw eigen risico.


Schade veroorzaakt bij een ander?

De aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking als u een schade heeft veroorzaakt bij een ander. Echter geeft deze polis pas dekking als de ander er niet voor verzekerd is. Meld hierom de schade eerst bij de verzekeraar van de benadeelde. Die verzekeraar zal de schade meestal vergoeden op basis van nieuwwaarde. Geeft de inboedel of woonhuisverzekeraar geen dekking of hanteert zij een eigen risico, dan kunt u de schade via ons melden op uw aansprakelijkheidsverzekeraar.


Autoschade?
Bij een autoschade is het verstandig om contact met ons op te nemen. Dit is noodzakelijk omdat de voorwaarden per autoverzekering verschillen. Voor herstel van schade dient u vaak naar een aangesloten hersteller te gaan. Wij kunnen voor u nakijken welke hersteller dit is. Dit geld ook voor het eigen risico en de uitleg van de terugval in de no-claimkorting. Deze kunnen wij voor u narekenen,

Daarnaast kunt u gebruik maken van onderstaande tips:

Vul samen een aanrijdingsformulier in. Het formulier bestaat uit twee delen, de voorzijde kunt u gezamenlijk invullen, dit gedeelte drukt door. Hierna haalt u het formulier van elkaar af. Beide partijen vullen dan afzonderlijk van elkaar de achterzijde in.

  • Je kunt een autoschade ook 24 uur per dag melden via mobielschademelden.nl.
  • Noteer zoveel mogelijk namen en adressen van mogelijke getuigen (ook uw inzittenden zijn getuigen als ze 16 jaar of ouder zijn)
  • Erken nooit aansprakelijkheid en doe geen uitspraken over de toedracht van de aanrijding. Dit is een zaak voor de verzekeraars
  • Moet jouw auto of die van de tegenpartij afgevoerd worden? Schakel dan de alarmdienst in. Het telefoonnummer van de alarmdienst vind je op je groene kaart.

Voor de meeste schademeldingen kunt u gebruik maken van onderstaande digitale schadeformulieren.

Bij overige schades en vragen omtrent uw verzekeringen kunt u tijdens kantooruren contact met ons opnemen.