Steun in de rug bij zakelijk verzekeringspakket

22-04-2020

Als zzp-er moeite om de premie van je arbeidsongeschiktheidsverzekering op te hoesten? Of valt het je als ondernemer zwaar om de premie van je schadeverzekeringspakket tijdig te voldoen? Trek aan de bel. Verzekeraars bieden de mogelijkheid om de dekking aan te passen, de premietermijn te verkorten of de betalingstermijn te verlengen.

Nederlandse verzekeraars hebben in overleg met financieel adviseurs de handen ineen geslagen om zzp-ers en ondernemers die door de corona-crisis in problemen komen een steuntje in de rug te bieden. Het gaat daarbij om maatwerk per individuele klant. Er zijn drie richtingen mogelijk.

Drie stappen

  1. Een check of alle dekkingen nog nodig zijn. Wellicht zijn door het wegvallen van bepaalde activiteiten, aanpassingen mogelijk met een lagere verzekeringspremie tot gevolg.
  2. De premietermijn wijzigen. Sta je bijvoorbeeld voor het betalen van de jaarpremie, dan kan dit veranderd worden in een kwartaal- of maandpremie.
  3. Premie-uitstel: als bovenstaande maatregelen onvoldoende helpen is het in overleg mogelijk de betalingstermijn te verlengen met dertig dagen.

Alle verzekeraars bieden minimaal deze drie maatregelen aan. Je moet wel zelf in actie komen om ervoor in aanmerking te komen. Neem daarvoor contact op met ons op.