Schadeverzekering voor inzittenden

01-10-2020

Het komt vaak voor; een ongeval maar geen tegenpartij. Een auto raakt van de weg, raakt een boom, slipt of komt tegen de vangrail.

Letsel

Wat nu als je als bestuurder of als inzittende letsel oploopt door een dergelijk ongeval? Kun je dan je schade ergens verhalen? Vaak wel! Er zijn drie verzekeringen waar naar kan worden gekeken.

WAM-verzekering

Ten eerste de wettelijke aansprakelijkheid verzekering voor motorrijtuigen (WAM-verzekering). Een WAM-verzekering is een verzekering die de schade aan anderen dekt. Als bezitter van een motorrijtuig ben je wettelijk verplicht een WAM-verzekering af te sluiten. Op deze manier zijn alle weggebruikers verzekerd voor schade die door schuld van een andere automobilist wordt veroorzaakt. Waar veel mensen niet aan denken is dat inzittenden hier ook door worden beschermd. Loop je letsel op als bijrijder of inzittende omdat de bestuurder een inschattingsfout/stuurfout of een andere rij-fout maakte waardoor een ongeval ontstaat, dan kun je direct aankloppen bij de WAM-verzekering van de betreffende auto.

Schadeverzekering voor inzittenden (SVI)

De WAM-verzekering dekt schade van anderen. Dus niet voor de bestuurder die door een eenzijdig ongeval letsel heeft opgelopen. Voor deze situatie bestaat de Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI). Deze verzekering vergoedt de schade die de bestuurder en inzittenden lijden van het bij een ongeval betrokken motorrijtuig. Deze verzekering is niet verplicht en kent een zekere overlap met de WAM-verzekering waar inzittenden ook al door worden beschermd indien de bestuurder aansprakelijk is voor het ongeval. Een SVI kijkt echter niet naar wie schuldig is aan het ongeval. Bij de SVI kun je dus terecht als je als bestuurder het ongeluk zelf hebt veroorzaakt. Voorbeelden van onkosten welke te claimen zijn:

  • letselschade
  • schade aan spullen in de auto
  • misgelopen inkomsten
  • smartengeld
  • verlies van inkomen voor levensonderhoud
  • medische kosten
  • woningaanpassing bij invaliditeit
  • uitvaartkosten

Ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI)

Een ongevallen-inzittendenverzekering is een zogenaamde sommenverzekering. Dat wil zeggen dat de uitkering wordt gebaseerd op vooraf vastgestelde bedragen. Een OVI keert een vergoeding uit als door een ongeval een inzittende komt te overlijden of blijvende functionele invaliditeit oploopt. Dat geldt ook voor de bestuurder van een eenzijdig ongeval. Het betreft echter niet een verzekering die de volledige schade vergoedt. Ook deze verzekering is niet verplicht en kijkt niet naar schuld/aansprakelijkheid.

Ons advies is om ter aller tijden een schadeverzekering voor inzittenden te sluiten. De ongevallen verzekering (OVI) is te beperkt voor een volledige schade vergoeding. U kunt contact met ons opnemen voor het aanpassen van uw dekking !  0512-331019  of info@vanwieren.net