Coronavirus: zorg voor een actueel bedrijfscontinuïteitsplan

18-03-2020

Het is inmiddels duidelijk dat we nog geruime tijd te maken zullen hebben met (de gevolgen van) het coronavirus. En dat zet het leven van mensen en ondernemingen volledig op z’n kop. Een goed bedrijfscontinuïteitsplan kan je helpen.

Met het bedrijfscontinuïteitsplan bereid je je voor op de (mogelijke) gevolgen van het nieuwe coronavirus. Op basis van het bedrijfscontinuïteitsplan stel je een eigen plan van aanpak op. Overweeg daarbij in ieder geval de volgende zaken:

Stel een centraal crisisteam samen

Bepaal je risicoprofiel en de maatregelen om continuïteit te borgen:

-Wat zijn je kritieke (ondersteunende) processen?
-Wat zijn je kwetsbaarheden en afhankelijkheden?
-Welke weerbaarheidsmaatregelen kun je treffen?

Tref de juiste zorgmaatregelen voor je medewerkers

-Personeelsbeleid
-Vermindering sociale contacten
-Hygiëne
-Werkplek

Regel je continuïteitsmanagement goed

-Organisatie en verdeling verantwoordelijkheden
-Communicatie

Deze informatie is onderdeel van een uitgebreide handreiking die MKB Nederland met diverse partners heeft opgesteld. De verschillende stappen worden in die handreiking verder uitgewerkt. Meer informatie hierover? Bezoek dan de coronapagina van MKB Nederland.